Léargais Ghlasa: Saoránaigh Dhomhanda a Chothú ar mhaithe le Todhchaí Inbhuanaithe

resource-pdf-img

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal eTwinning Green Horizons saoránacht dhomhanda, comhfhios comhshaoil, agus rannpháirtíocht ghníomhach i ngníomhaíochtaí gníomhaíochta aeráide a chothú. Tá sé mar aidhm aige freisin scoileanna ó thíortha éagsúla a nascadh, rud a chuireann ar a gcumas oibriú i gcomhar a chéile i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Cuimseoidh an tionscadal gníomhaíochtaí, acmhainní agus díospóireachtaí éagsúla a bheidh dírithe ar ghníomhú ar son na haeráide agus ar chleachtais atá cairdiúil don chomhshaol, de réir phrionsabail chlár na Scoileanna Glasa.

Íoslódáil Tionscadal Glas eTwinning